STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU


DUYURULAR

İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri için TIKLAYINIZ .

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 27 Mayıs 2017
PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ :08.05.2013 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
İLK SATIŞ TARİHİ :00.00.0000
26.05.2017 Tarihi itibariyle  
Fon, portföyünün en az % 60'ını Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine veya kira sertifikalarına yatıran ve portföy yöneticisinin uygun gördüğü durumlarda Türk Lirası cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya, Takasbank para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, özel sektör kira sertifikalarına ya da BIST 100 endeksindeki veya BIST katılım endeksindeki ortaklık paylarına yatırım yapan Standart Emeklilik Yatırım Fonu'dur. Bireysel Emeklilik Sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerinin yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan fonun stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine Bonosu ve Devlet Tahviline faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır. Fon portföyünün tamamı Yönetmelik'te ve Genelge'de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri :   27.532.573,80 Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
Yatırımcı Sayısı :   18.503 Ersin PAK Fon Kurulu Başkanı
Birim Pay Değeri :   0,012528 Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
Tanıtım Formları (Tıklayınız)
Yıllık Rapor (Tıklayınız)
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Raporlar (Tıklayınız)
Denetim Raporları (Tıklayınız)
Performans Sunuş Raporu (Tıklayınız)
Aracılık Komisyonları (Tıklayınız)
Taylan TÜRKÖLMEZ Üye
Portföy Dağılımı  Burcu UZUNOĞLU Üye
Ortaklık Payları : % 10 Namık AKSEL Üye
    S.Bülent ERİŞ Üye
Devlet Tahvili /
Hazine Bonosu :
% 71 Fon Denetçisi (Adı - Soyadı)
Ters Repo : % 1 F. Azade ONAN
TPP : % 0 Fon Müdürü (Adı - Soyadı)
Yabancı Kıymet : % 0 Sevda ARSLAN
Takasbank Para Piyasası İşlemleri  : % 0 Alım - Satım Yerleri

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri
 
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Vadeli Mevduat(TL) : % 5
Özel Tahvil / Bono : % 10
Yabancı Ortaklık Payı : % 0
Yabancı Tahvil/Bono : % 0
EUROBOND : % 0
Altın : % 0
VOB Nakit Teminatı : % 0   
TOPLAM %100   
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Getiri Oranları (Tıklayınız)
2013/01 İçtüzük ve İzahname Tadil Metinleri (Tıklayınız)
2013/09 İçtüzük Tadil Metin
2013/09 İzahname Tadil Metin
2013/09 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/06 İçtüzük Tadil Metin
2015/06 İzahname Tadil Metin
2015/06 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/12 İçtüzük-İzahname Tadil Metin
2016/01 İçtüzük-İzahname-Tanıtım Formu Tadil Metin
2016/07 İzahname Tadil Metin
Fon İşletim Gider Paylaşım Tablosu
Yıllık Fon İşletim Gider Oranı ve Azami Fon Toplam Gider Oranı
Adı/Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
ALLIANZ SE 0,39 0%
ALLIANZ EUROPE B.V. 67.509.999,22 86%
ALLIANZ EUROPE LIMITED 0,39 0%
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 1.570.000,00 2%
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD. 8.635.000,00 11%
ALLIANZ S.p.A. 785.000,00 1%
TOPLAM 78.500.000,00 100%
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EMK. YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMK.YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ. EYF
GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMK.YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU