GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇ. ARAÇ. EMK. YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU


DUYURULAR

İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri için TIKLAYINIZ .

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 27 Mayıs 2017
PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ :27.10.2003 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
İLK SATIŞ TARİHİ :00.00.0000
26.05.2017 Tarihi itibariyle  
Fonun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurt dışında ihraç ettiği Eurobondlara, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak, aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak, Devletin borçlanma amacıyla yurtdışında çıkardığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fon, EURO cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yurtdışındaki gelişmelere bağlı olarak EURO haricindeki para birimleri cinsinden getiri sağlayan sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.Fonun stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi' nin ve Türk özel sektör şirketlerinin yurt dışında ihraç ettiği Eurobond'lara ağırlıklı olarak faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli yatırım yapmaktır.
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri :   79.641.839,34 Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
Yatırımcı Sayısı :   38.941 Ersin PAK Fon Kurulu Başkanı
Birim Pay Değeri :   0,039473 Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
Tanıtım Formları (Tıklayınız)
Yıllık Rapor (Tıklayınız)
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Raporlar (Tıklayınız)
Denetim Raporları (Tıklayınız)
Performans Sunuş Raporu (Tıklayınız)
Aracılık Komisyonları (Tıklayınız)
Taylan TÜRKÖLMEZ Üye
Portföy Dağılımı  Burcu UZUNOĞLU Üye
Ortaklık Payları : % 0 Namık AKSEL Üye
    S.Bülent ERİŞ Üye
Devlet Tahvili /
Hazine Bonosu :
% 0 Fon Denetçisi (Adı - Soyadı)
Ters Repo : % 4 F. Azade ONAN
TPP : % 0 Fon Müdürü (Adı - Soyadı)
Yabancı Kıymet : % 0 Sevda ARSLAN
Takasbank Para Piyasası İşlemleri  : % 1 Alım - Satım Yerleri

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri
 
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Vadeli Mevduat(TL) : % 11
Özel Tahvil / Bono : % 0
Yabancı Ortaklık Payı : % 0
Yabancı Tahvil/Bono : % 0
EUROBOND : % 84
Altın : % 0
VOB Nakit Teminatı : % 0   
TOPLAM %100   
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Getiri Oranları (Tıklayınız)
2013/01 İçtüzük ve İzahname Tadil Metinleri (Tıklayınız)
2013/09 İçtüzük Tadil Metin
2013/09 İzahname Tadil Metin
2013/09 Tanıtım Formu Tadil Metin
2014/09 İçtüzük,İzahname ve Tanıtım Formu Tadil Metinleri(Tıklayınız)
2015/06 İçtüzük Tadil Metin
2015/06 İzahname Tadil Metin
2015/06 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/12 İçtüzük-İzahname Tadil Metin
2016/01 İçtüzük-İzahname-Tanıtım Formu Tadil Metin
2016/07 İzahname Tadil Metin
Fon İşletim Gider Paylaşım Tablosu
Yıllık Fon İşletim Gider Oranı ve Azami Fon Toplam Gider Oranı
Adı/Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
ALLIANZ SE 0,39 0%
ALLIANZ EUROPE B.V. 67.509.999,22 86%
ALLIANZ EUROPE LIMITED 0,39 0%
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 1.570.000,00 2%
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD. 8.635.000,00 11%
ALLIANZ S.p.A. 785.000,00 1%
TOPLAM 78.500.000,00 100%
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
PARA PİYASASI EMANET LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMK.YATIRIM FONU
GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇ. EYF
GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMK.YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ESNEK EMEKLILIK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU