DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU


DUYURULAR

İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri için TIKLAYINIZ .

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 26 Mayıs 2018
PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ :27.10.2003 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
İLK SATIŞ TARİHİ :00.00.0000
25.05.2018 Tarihi itibariyle  
Fon'un yatırım stratejisi ulusal ve uluslararası piyasalardaki yatırım araçlarına sermaye kazancı elde etmek amacıyla portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak ve portföy alokasyonlarını değişen piyasa koşullarına uyarlayarak uzun vadeli yatırım yapmaktır. Fon portföyünün yönetiminde portföy çeşitliliği esastır ve getiri hedeflerine "varlık tahsisi" (asset allocation) yoluyla ulaşılması amaçlanır. Buna göre fon yöneticisinin temel ve kantitatif analizleri sonucunda risk-getiri perspektifinden makul bulduğu varlık sınıflarında pozisyonlar alınarak portföyün belirli bir risk seviyesine getirilmesi amaçlanır. Portföyün alabileceği maksimum ve minimum risk seviyelerinin önceden belirlendiği bu yönteme "oynaklık hedeflemesi" (volatility targeting) denir. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volalite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 - 4 aralığında kalacaktır. Fon portföy değerinin en fazla %50'sini yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen varlık ve işlemlere belirlenen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilecektir.
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri :   265.208.634,39 Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
Yatırımcı Sayısı :   52.330 Ersin PAK Fon Kurulu Başkanı
Birim Pay Değeri :   0,069722 Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
Tanıtım Formları (Tıklayınız)
Yıllık Rapor (Tıklayınız)
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Raporlar (Tıklayınız)
Denetim Raporları (Tıklayınız)
Performans Sunuş Raporu (Tıklayınız)
Aracılık Komisyonları (Tıklayınız)
Taylan TÜRKÖLMEZ Üye
Portföy Dağılımı  Burcu UZUNOĞLU Üye
Ortaklık Payları : % 22 Namık AKSEL Üye
    S.Bülent ERİŞ Üye
Devlet Tahvili /
Hazine Bonosu :
% 15 Fon Denetçisi (Adı - Soyadı)
Ters Repo : % 0 F. Azade ONAN
TPP : % 0 Fon Müdürü (Adı - Soyadı)
Yabancı Kıymet : % 0 Sevda ARSLAN
Takasbank Para Piyasası İşlemleri  : % 0 Alım - Satım Yerleri

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri
 
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Vadeli Mevduat(TL) : % 18
Özel Tahvil / Bono : % 24
Yabancı Ortaklık Payı : % 6
Yabancı Tahvil/Bono : % 0
EUROBOND : % 1
Altın : % 0
VOB Nakit Teminatı : % 1   
TOPLAM %100   
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Getiri Oranları (Tıklayınız)
2013/01 İçtüzük ve İzahname Tadil Metinleri (Tıklayınız)
2013/09 İçtüzük Tadil Metin
2013/09 İzahname Tadil Metin
2013/09 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/06 İçtüzük Tadil Metin
2015/06 İzahname Tadil Metin
2015/06 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/12 İçtüzük-İzahname Tadil Metin
2016/01 İçtüzük-İzahname-Tanıtım Formu Tadil Metin
2016/07 İçtüzük - İzahname Tadil Metin
Fon İşletim Gider Paylaşım Tablosu
Yıllık Fon İşletim Gider Oranı ve Azami Fon Toplam Gider Oranı
VOB İşlemleri Genel İlke Kuralları (Tıklayınız)
Adı/Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
ALLIANZ SE 0,39 0%
ALLIANZ EUROPE B.V. 67.509.999,22 86%
ALLIANZ EUROPE LIMITED 0,39 0%
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 1.570.000,00 2%
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD. 8.635.000,00 11%
ALLIANZ S.p.A. 785.000,00 1%
TOPLAM 78.500.000,00 100%
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İKINCI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU