PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU


DUYURULAR

İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri için TIKLAYINIZ .

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

SON GÜNCELLENME TARİHİ: 15 Ekim 2018
PORTFOY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
HALKA ARZ TARİHİ :27.10.2003 Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Unvanı
İLK SATIŞ TARİHİ :00.00.0000
12.10.2018 Tarihi itibariyle  
Fonun amacı kısa vadeli Hazine Bonosu ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetlerine yatırım yaparken, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır Fonun stratejisi, kısa vadeli Hazine Bonosu ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ve borsa para piyasası işlemlerine yatırım yaparken, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır.
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Toplam Değeri :   363.087.363,71 Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
Yatırımcı Sayısı :   49.845 Ersin PAK Fon Kurulu Başkanı
Birim Pay Değeri :   0,050213 Fon İçtüzüğü (Tıklayınız)
Fon İzahnamesi (Tıklayınız)
Tanıtım Formları (Tıklayınız)
Yıllık Rapor (Tıklayınız)
Faaliyet Raporu (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Faaliyet Raporları (Tıklayınız)
3 Aylık ve 6 Aylık Raporlar (Tıklayınız)
Denetim Raporları (Tıklayınız)
Performans Sunuş Raporu (Tıklayınız)
Aracılık Komisyonları (Tıklayınız)
Taylan TÜRKÖLMEZ Üye
Portföy Dağılımı  Burcu UZUNOĞLU Üye
Ortaklık Payları : % 0 Namık AKSEL Üye
    S.Bülent ERİŞ Üye
Devlet Tahvili /
Hazine Bonosu :
% 0 Fon Denetçisi (Adı - Soyadı)
Ters Repo : % 0 F. Azade ONAN
TPP : % 0 Fon Müdürü (Adı - Soyadı)
Yabancı Kıymet : % 34 Sevda ARSLAN
Takasbank Para Piyasası İşlemleri  : % 9 Alım - Satım Yerleri

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Bölge Müdürlükleri
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Acenteleri
 
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Vadeli Mevduat(TL) : % 24
Özel Tahvil / Bono : % 34
Yabancı Ortaklık Payı : % 0
Yabancı Tahvil/Bono : % 0
EUROBOND : % 0
Altın : % 0
VOB Nakit Teminatı : % 0   
TOPLAM %100   
Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi (Tıklayınız)
Karşılaştırma Ölçütü ve Getiri Oranları (Tıklayınız)
2013/01 İçtüzük ve İzahname Tadil Metinleri (Tıklayınız)
2013/09 İçtüzük Tadil Metin
2013/09 İzahname Tadil Metin
2013/09 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/06 İçtüzük Tadil Metin
2015/06 İzahname Tadil Metin
2015/06 Tanıtım Formu Tadil Metin
2015/12 İçtüzük-İzahname Tadil Metin
2016/01 İçtüzük-İzahname-Tanıtım Formu Tadil Metin
2016/07 İzahname Tadil Metin
Fon İşletim Gider Paylaşım Tablosu
Yıllık Fon İşletim Gider Oranı ve Azami Fon Toplam Gider Oranı
2013/11 İçtüzük-İzahname-Tanıtım Formları Tadil Metinleri
Adı/Soyadı
veya
Ticaret Ünvanı
İştirak Tutarı
(TL)
İştirak Oranı
(%)
ALLIANZ SE 0,39 0%
ALLIANZ EUROPE B.V. 67.509.999,22 86%
ALLIANZ EUROPE LIMITED 0,39 0%
ALLIANZ SİGORTA A.Ş. 1.570.000,00 2%
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD. 8.635.000,00 11%
ALLIANZ S.p.A. 785.000,00 1%
TOPLAM 78.500.000,00 100%
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
EMANET PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
İKINCI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU