BEF04: Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

2015 Yılı:
2015 yılsonu itibariyle Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu işletim gider kesintisi paylaşım oranı; Kurucu %92, Portföy Yöneticisi %8 olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılı:
Fonun 2014 yılı giderleri azami toplam gider rasyosunu aşmamış olup, 2014 yılı fon işletim gider paylaşımı kurucu: % 92 portföy yönetim şirketi: % 8 olarak gerçekleşmiştir

2013 Yılı:
Fonun 2013 yılı giderleri azami toplam gider rasyosunu aşmamış olup, 2013 yılı fon işletim gider paylaşımı kurucu: %96, portföy yönetim şirketi: %4 olarak gerçekleşmiştir.